ENROLMEN


PERKEMBANGAN ENROLMEN MURID


TAHUN


JUMLAH
1992
222
1993
248
1994
227
1995
215
1996
204
1997
198
1998
200
1999
235
2000
237
2001
229
2002
257
2003
271
2004
257
2005
257
2006
248
2007
265
2008
233
2009
231
2010
216
2011
213ENROLMEN GURUTAHUN

JUMLAH

1993
13  orang
1994
14  orang
1995
14  orang
1996
14  orang
1997
14  orang
1998
14  orang
1999
14  orang
2000
12  orang
2001
12  orang
2002
17  orang
2003
19  orang
2004
18 orang
2005
18 orang
2006
21 orang
2007
21 orang
2008
23 orang
2009
23 orang
2010
23 orang
2011
23 orang

 

ENROLMEN STAF SOKONGAN

 


TAHUN

JUMLAH

1992
6  orang
1993
6  orang
1994
6  orang
1995
6  orang
1996
6  orang
1997
6  orang
1998
5  orang
1999
4  orang
2000
6  orang
2001
7 (3 P/SWASTA)
2002
7 (3 P/SWASTA)
2003
7 (3 P/SWASTA)
2004
6 (3P/SWASTA)
2005
6 (3P/SWASTA)
2006
6 (3P/SWASTA
2007
7 (3P/SWASTA)
2008
6 (3P/SWASTA)
2009
8(5P/SWASTA)
2010
5 (2P/SWASTA)
2011
5 (2P/SWASTA)
 

MUTIARA KATA